KRS 0000501569

II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu

„Rynek-Społeczeństwo-Kultura”

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Fundacja Managerska CREATIVE w partnerstwie z Agencją Managerską VIP for You oraz czasopismem naukowym „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” zrealizowała projekt pn. „II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Rynek-Społeczeństwo-Kultura”.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

luty 2013 r.

 

ADRESACI PROJEKTU:

Pracownicy naukowi , doktoranci i studenci uczelni wyższych z całej Polski oraz praktycy – biznesmeni, managerowie, politycy, działacze organizacji pozarządowych i artyści.

 

CEL PROJEKTU:

Celem konferencji była analiza zjawisk gospodarczych, społecznych i kulturowych zachodzących w określonym kontekście, jakim są zmiany technologiczne współczesnego świata, przede wszystkim te odnoszące się do wszechogarniającej rzeczywistości high-tech oraz zmiany wynikające z szeroko rozumianej globalizacji jak i zmiany w przestrzeni Unii Europejskiej zdecydowanie określają kontekst procesów rynkowych, społecznych i kulturowych. Konferencja powstała w ramach platformy wymiany wiedzy pomiędzy nauką i biznesem, promującej  rozwój naukowy doktorantów.

 

OPIS PROJEKTU:

Konferencja stanowiła forum nie tylko wymiany wiedzy na temat relacji pomiędzy gospodarką, kulturą i społeczeństwem, ale również była okazją do budowania nieformalnych relacji pomiędzy młodymi badaczami.

 

Poruszane zagadnienia to m.in:

 • Innowacje Spójność społeczna E-biznes
 • e-gospodarka, e-wiedza – nowe formy
 • Komunikacja społeczna - marketing
 • High-tech: uwarunkowania rynkowe, społeczne i prawne
 • Kapitał społeczny
 • Kulturowe uwarunkowania gospodarki
 • Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku
 • Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy)
 • Prawo wobec rynku
 • Ekonomia społeczna
 • Wyzwania Unii Europejskiej – prawne, gospodarcze i społeczno-kulturowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Organizacje pozarządowe a rynek i polityka

 

Materiały pokonferencyjne obejmujące artykuły naukowe opublikowane zostały w wersji drukowanej i elektronicznej. Wersje drukowane można znaleźć w najważniejszych bibliotekach kraju, wersje elektroniczne dostępne są na stronie www.kwartalnikrsk.pl oraz issuu.com.

PARTNERZY PROJEKTU:

tel. kom.: +48 605 844 804

www.vip4u.pl

tel. kom.: +48 784 368 878

www.kwartalnikrsk.pl

tel. kom.: +48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

ZAPYTAJ O PROJEKT

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

WYSŁANO ZAPYTANIE

PROJEKTY > II KONFERENCJA RSK

MAPA STRONY

WSPIERAMY NAUKĘ I BIZNES

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Fundacja Managerska CREATIVE

ul. Namysłowska 104

46-081 Dobrzeń Wielki

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Managerska VIP for You   |   2018   |  www.vip4u.pl   |   Polityka Prywatności   |   Polityka Cookies

+48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

NIP: 9910498119

REGON: 161583301

KRS 0000501569