KRS 0000501569

I Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu

„Rynek-Społeczeństwo-Kultura”

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Fundacja Managerska CREATIVE w partnerstwie z Agencją Managerską VIP for You oraz czasopismem naukowym „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” zrealizowała projekt pn. „I Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Rynek-Społeczeństwo-Kultura”.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

wrzesień 2012 r.

 

ADRESACI PROJEKTU:

Pracownicy naukowi , doktoranci i studenci uczelni wyższych z całej Polski oraz praktycy – biznesmeni, managerowie, politycy, działacze organizacji pozarządowych i artyści.

 

CEL PROJEKTU:

Celem konferencji było zgromadzenie młodych badaczy zjawisk rynkowych, gospodarczych, kulturowych i społecznych, z różnych ośrodków uniwersyteckich Polski, realizujących swoje projekty badawcze w sposób interdyscyplinarny oraz praktyków, którzy na co dzień realizują zadania w obszarach relacji zachodzących pomiędzy rynkiem i kulturą, pomiędzy gospodarką i cywilizacją. Konferencja powstała w ramach platformy wymiany wiedzy pomiędzy nauką i biznesem, promującej  rozwój naukowy doktorantów.

 

OPIS PROJEKTU:

Konferencja stanowiła forum nie tylko wymiany wiedzy na temat relacji pomiędzy gospodarką, kulturą i społeczeństwem, ale również była okazją do budowania nieformalnych relacji pomiędzy młodymi badaczami.

 

Poruszane zagadnienia to m.in:

  • Kulturowe uwarunkowania gospodarki
  • Kapitalizm jako zjawisko kulturowe
  • Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy)
  • Instytucje rynkowe i ich kulturowe źródła
  • Urynkowienie kultury
  • Przemysł kulturowy i jego krytyka
  • Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna wartość dodana
  • Spójność społeczna, komunikacja społeczna, kapitał społeczny
  • Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych.

 

Materiały pokonferencyjne obejmujące artykuły naukowe opublikowane zostały w wersji drukowanej i elektronicznej. Wersje drukowane można znaleźć w najważniejszych bibliotekach kraju, wersje elektroniczne dostępne są na stronie www.kwartalnikrsk.pl oraz issuu.com.

PARTNERZY PROJEKTU:

tel. kom.: +48 605 844 804

www.vip4u.pl

tel. kom.: +48 784 368 878

www.kwartalnikrsk.pl

tel. kom.: +48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

ZAPYTAJ O PROJEKT

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

WYSŁANO ZAPYTANIE

PROJEKTY > II KONFERENCJA RSK

MAPA STRONY

WSPIERAMY NAUKĘ I BIZNES

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Fundacja Managerska CREATIVE

ul. Namysłowska 104

46-081 Dobrzeń Wielki

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Managerska VIP for You   |   2018   |  www.vip4u.pl   |   Polityka Prywatności   |   Polityka Cookies

+48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

NIP: 9910498119

REGON: 161583301

KRS 0000501569