KRS 0000501569

Postkolonializm i postsocjalizm

we współczesnej Polsce

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Fundacja Managerska CREATIVE w partnerstwie z Agencją Managerską VIP for You oraz czasopismem naukowym „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” zrealizowała projekt pn. „Postkolonializm i postsocjalizm we współczesnej Polsce”.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń – grudzień 2012 r.

 

ADRESACI PROJEKTU:

Pracownicy naukowi i doktoranci: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Haverford Institute.

 

CEL PROJEKTU:

Opublikowanie w formie monografii recenzowanych artykułów naukowych pracowników naukowych i doktorantów. Publikacja pt. „Postkolonializm i postsocjalizm we współczesnej Polsce” pod redakcją naukową prof. dr hab. Roberta Geislera z Uniwersytetu Opolskiego powstała w ramach platformy wymiany wiedzy pomiędzy nauką i biznesem, promującej  rozwój naukowy pracowników i doktorantów.

 

ISBN 978-83-62804-03-0

Publikację można znaleźć w najważniejszych bibliotekach w kraju.

 

OPIS PROJEKTU:

Publikacja opisuje transformację ostatnich lat i współczesne trendy społeczno-gospodarcze zachodzące w Polsce. Jej głównym celem jest diagnoza procesów zastępowania ciągle istniejącej ideologii socjalistycznej w różnych obszarach jak: mentalność, rynek pracy, przedsiębiorstwa czy polityka i inne ideologie, które dotyczyć mogą sfery biznesu (zgodnego z ideologią neoliberalną), polityki (demokracji), kultury (masowej bądź w zamerykanizowanej formie) czy życia codziennego (moda, styl życia, konstruowanie tożsamości społecznej).

PARTNERZY PROJEKTU:

tel. kom.: +48 605 844 804

www.vip4u.pl

tel. kom.: +48 784 368 878

www.kwartalnikrsk.pl

tel. kom.: +48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

ZAPYTAJ O PROJEKT

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

WYSŁANO ZAPYTANIE

PROJEKTY > POSTKOLONIALIZM

MAPA STRONY

WSPIERAMY NAUKĘ I BIZNES

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Fundacja Managerska CREATIVE

ul. Namysłowska 104

46-081 Dobrzeń Wielki

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Managerska VIP for You   |   2018   |  www.vip4u.pl   |   Polityka Prywatności   |   Polityka Cookies

+48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

NIP: 9910498119

REGON: 161583301

KRS 0000501569