KRS 0000501569

Polecamy

„NAGRODA OSTOJA POKOJU” IM. MATKI EWY

W imieniu samorządów województwa śląskiego, opolskiego, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gminy Bytom – stron, które ustanowiły Nagrodę „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy, zapraszamy do składania kandydatur osób i podmiotów, które swoim działaniem dają przykład całkowitego i bezinteresownego oddania drugiemu człowiekowi w szlachetnej i bezinteresownej działalności społecznej i charytatywnej.

 

 

Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz  zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych .

 

W tym roku Nagroda zostanie przyznana i wręczona po raz siódmy. Ma na celu wyłonienie i uhonorowanie osób, podmiotów zajmujących się działalnością społeczną,  charytatywną na terenie województw śląskiego i  opolskiego oraz na rzecz mieszkańców tych województw. Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: osoby fizyczne i podmioty zbiorowe. Mogą ją otrzymać:

  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne;
  • podmioty wyznaniowe;
  • jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.

 

Nominacje mogą nadsyłać:

  • organizacje pozarządowe;
  • organy administracji publicznej;
  • podmioty gospodarcze;
  • związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;
  • osoby fizyczne – grupy min. 15 osobowe.

 

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać osobiście w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej  2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32 397 65 93 zz@um.bytom.pl) z tematem  oznaczonym „Nagroda Ostoja Pokoju 2018”.

 

Zgłoszenia przyjmowane są  na formularzu znajdującym się na stronie internetowej BIP UM w Bytomiu w zakładce Urząd Miejski/Karty usług, druki urzędowe/Wydział Polityki Społecznej/Formularz zgłoszeniowy do nagrody „Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy (Druk ZZ-0.1), a także na stronie internetowej www.miechowice.luteranie.pl w zakładce „Nagroda”, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Liczy się data wpływu do kancelarii UM (zgłoszenia osobiste, poczta elektroniczna), oraz data stempla pocztowego dla zgłoszeń wysyłanych tradycyjną drogą pocztową. W ww. miejscach również znajduje się regulamin przyznawania Nagrody. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu są także dostępne wszystkie aktualne informacje w ww. zakresie.

 

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły, serdecznie Państwa zapraszamy do składania kandydatur do Nagrody  „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy.

AKTUALNOŚCI > NAGRODA OSTOJA POKOJU

MAPA STRONY

WSPIERAMY NAUKĘ I BIZNES

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Fundacja Managerska CREATIVE

ul. Namysłowska 104

46-081 Dobrzeń Wielki

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Managerska VIP for You   |   2018   |  www.vip4u.pl   |   Polityka Prywatności   |   Polityka Cookies

+48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

NIP: 9910498119

REGON: 161583301

KRS 0000501569