KRS 0000501569

Kapitalizm Środkowoeuropejski?

Szkice z socjologii gospodarczej

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Fundacja Managerska CREATIVE w partnerstwie z Agencją Managerską VIP for You oraz czasopismem naukowym „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” zrealizowała projekt pn. „Kapitalizm Środkowoeuropejski? Szkice z socjologii gospodarczej”.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń – grudzień 2012 r.

 

ADRESACI PROJEKTU:

Pracownicy naukowi: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

 

CEL PROJEKTU:

Opublikowanie w formie monografii recenzowanych artykułów naukowych pracowników naukowych i doktorantów. Publikacja pt. „Kapitalizm Środkowoeuropejski? Szkice z socjologii gospodarczej” pod redakcją naukową prof. dr hab. Roberta Geislera z Uniwersytetu Opolskiego powstała w ramach platformy wymiany wiedzy pomiędzy nauką i biznesem, promującej  rozwój naukowy doktorantów.

 

ISBN 978-83-62804-01-6

Publikację można znaleźć w najważniejszych bibliotekach w kraju.

 

OPIS PROJEKTU:

Kapitalizm Środkowoeuropejski to książka ukazująca zderzenie dwóch modeli gospodarki: z jednej strony narzucanego przez procesy globalizacji - globalnego kapitalizmu oraz z drugiej lokalnego bądź narodowego sposobu organizacji gospodarki. Dlatego też można mówić o wpływie bądź narzucaniu elementów globalnego kapitalizmu w postaci struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, wzorów czy norm społecznych poszczególnym przedsiębiorcom, menedżerom czy pracownikom, z drugiej można mówić o kreowaniu swoistego rodzaju form kapitalizmu przy uwzględnieniu ukształtowanych historycznie cech kulturowych poszczególnych państw/narodów czy regionów.

 

Wobec powyższego przed szczególnym wyzwaniem stają poszczególne regiony w Polsce, Europie i na świecie, które posiadając ukształtowane w toku historii cechy kulturowe, stają wobec wymogu konkurencyjności w dobie współczesnego globalnego kapitalizmu. Muszą odpowiedzieć na pytanie, jak wykorzystać swoją tradycję w gospodarce w połączeniu z wymogami globalizacji.

 

W książce socjologowie, ekonomiści i historycy diagnozują współcześnie następujące zagadnienia:

  • model społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility)

 w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w polskich regionach

  • przedsiębiorcy i klimat społeczny dla prowadzenia działalności biznesowej
  • własność prywatna i jej społeczny odbiór
  • historyczne uwarunkowania kapitalizmu środkowoeuropejskiego.

PARTNERZY PROJEKTU:

tel. kom.: +48 605 844 804

www.vip4u.pl

tel. kom.: +48 784 368 878

www.kwartalnikrsk.pl

tel. kom.: +48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

ZAPYTAJ O PROJEKT

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

WYSŁANO ZAPYTANIE

PROJEKTY > KAPITALIZM

MAPA STRONY

WSPIERAMY NAUKĘ I BIZNES

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Fundacja Managerska CREATIVE

ul. Namysłowska 104

46-081 Dobrzeń Wielki

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Managerska VIP for You   |   2018   |  www.vip4u.pl   |   Polityka Prywatności   |   Polityka Cookies

+48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

NIP: 9910498119

REGON: 161583301

KRS 0000501569